Meer energie

Meer vrijheid

Betere gezondheid

Groter zelfvertrouwen

Innerlijke rust

Burn-out oplossing

Uiteindelijk meer success en geluk!

Workshop volgen bij Corcaroli

De onderstaande workshops zijn te volgen zonder enige voorkennis en als losse trainingen.

Daarnaast horen deze workshops ook in de laatste fase van de Opleiding LifeCoach. Door het volgen van een aantal van deze workshops naar keuze werk je toe naar de benodigde 100 punten.

Levende Astrologie

Jezelf begrijpen in deze leuke gemakkelijke en complete cursus. Het is met deze cursus ‘levende astrologie’ eenvoudig te leren en toe te passen op iedereen.

In blokken van twee dagen (naar keuze) gaan we de astrologie leren toepassen en een emotionele beleving zoeken. Hierbij gebruiken we jouw geboortehoroscoop. De horoscoop openbaart je eigen richting en verborgen onbewuste kanten. De vroegere ‘geheime’ kennis wordt zo duidelijk en is bereikbaar  voor iedereen!

Kosmisch alfabet

De astrologie is ook te vergelijken met de letters van een kosmisch ‘alfabet’  Wie deze letters heeft geleerd, kan een geboortehoroscoop eenvoudig duiden. Ook een boek begrijp je als je de 26 letters van het alfabet kent. Deze cursus maakt voor jou een geboortehoroscoop helemaal toegankelijk. Stop met eventuele twijfel, als je dat nog zou hebben. Overtuig en verras jezelf.

Datum

Laat ons vooral weten dat je interesse hebt. Bij voldoende aanmeldingen zullen wij in overleg met de
deelnemers een cursus inplannen.

Bel ons om je plaats veilig te stellen: 0511 449 107.
Er moet nog het één en ander worden voorbereid.
Het aantal deelnemers is beperkt!

Vorm

Ervaren, spelen en leren.

Deze workshop is inclusief:
* 1 compleet studiepakket met je eigen geboortehoroscoop.
* Twee extra horoscopen die je zelf uitkiest.

Kosten en verblijf:
De workshop Astrologie wordt gegeven in blokken van twee dagen in overleg. Deelname aan deze workshop is €600,-. Verblijfskosten: inclusief 2x 2 overnachtingen met volledige verzorging is €260,-.

Corcaroli.Life maakt gebruik  van de locatie en de diensten van het Farm-house.

Trainers:
Wilma Post en co-trainer

Tarot

Tarot als spiegel om je te helpen de weg te vinden.

Het Tarot werd in de eeuwen die achter ons liggen veelal misbruikt als een orakel. Inmiddels weten we dat de Tarot, een weergave is van de omgeving van de levensweg van de mens op deze planeet. Het is één grote spiegel die ons in staat stelt glashelder te zien hoe ons leven zichtbaar kan worden via dit kosmische informatie boek.  Het spirituele kader van het leven van de mens is universeel. Alleen het persoonlijke verhaal verschilt bij ieder. De grote misvatting in het verleden was, dat deze kaarten voorspellingen deden over het persoonlijke verhaal, de dingen van de dag. Nu weten we dat dit ‘plaatjesboek’  informatie geeft over de achtergronden van het persoonlijke verhaal, namelijk de spirituele weg.  Dit maak je persoonlijk door er  je eigen ‘verhaal’ overheen te leggen. Zo kan deze spiegel je helpen de weg te vinden.

Vorm

Binnenkort hebben wij een speciale workshop om samen met jou de achtergronden van je leven te bekijken. Daarmee kun je plannen en besluiten ondersteunen. Bel met Marianne (0511 449 107) voor meer informatie.

Kosten en verblijf:
De workshop Tarot wordt gegeven in een blok van twee dagen.
Deelname aan deze workshop is €300,-. Verblijfskosten: inclusief 2 overnachtingen met volledige verzorging is €130,-.

Corcaroli.Life maakt gebruik  van de locatie en de diensten van het Farm-house.

Trainers:
Wilma Post en co-trainer

Datum

Laat ons vooral weten dat je interesse hebt. Bij voldoende aanmeldingen zullen wij in overleg met de
deelnemers een cursus inplannen.

Bel ons om je plaats veilig te stellen: 0511 449 107.
Er moet nog het één en ander worden voorbereid.
Het aantal deelnemers is beperkt.

Chakra’s

De psychisch fysieke kenmerken.

Elke chakra is het kernpunt van één zone, dit staat voor bepaalde psychische kenmerken. Als een ‘trechter’ verloopt elk chakra van een buitenste ‘ring’ naar een kern waar de creatieve impuls ontstaat van een voorval of gebeurtenis.

Chakra’s zijn open, gesloten en elke tussenvorm daarin. De ontwikkelingsfasen drukken zich uit in verschillende fasen van openheid. Een geopend centrum heeft een geweldige transformatiekracht.

We leren in dit weekend de eigenschappen van alle chakra’s als ze vergeopend zijn, middelmatig geopend en gesloten en de gevolgen als de chakra’s verschillend geopend zijn en niet in harmonie met elkaar staan. Ze zijn elk delen van een geheel en met elkaar vormen ze een eenheid. Onze waarneming van deze centra, oefenen we door te leren op de juiste manier te pendelen.

Levensenergieën

De chakra’s zijn verbonden met bepaalde levensenergieën.

1: het kroon-chakra               boven de schedel                  bewustzijn
2: het voorhoofd-chakra       voorhoofd                              zien
3: het keel-chakra                  keel en mond                         spreken
4: het hart-chakra                  hartstreek                               verbind en heb lief
5: de Plexus solaris                maagstreek                            ik kan en ik dien
6: het seks-chakra                  onderbuik                               ik ken en ik voel
7: het wortel-chakra.             onder de geslachtsdelen      levenswil, energie

Chakra’s en de mens

De ontwikkeling van de mensheid in deze ‘lastige’ tijd laat ons zien hoe wij als mensheid momenteel een overgang meemaken van de Zonnevlecht (plexus solaris) naar het Hartchakra. De kracht van de Zonnevlecht (onzekerheid en zoekt veiligheid), worstelt met het Hartchakra (liefde en overgave) om het leven een spirituele wending te geven. Het wordt ook tijd dat we de kwaliteit van onze psychische effecten een zinvollere inhoud geven. Een betere wereld begint bij bewustzijn van de effecten die wij hebben op de buitenwereld. De chakra’s kunnen de juiste informatie geven hoe deze transformatie vorm te geven. Tenslotte is de wereld een uitdrukking van massa’s individuen. Het huidige wereldbeeld laat ons deze collectieve transformatie zien en is een van de vele bewustzijnspoorten naar een wereld met vrede en bewustzijn.

De opgave is om de chakra’s vanuit het hart op één lijn te brengen en in harmonie te integreren in het bestaan. Een uitstekende methode om met een analyse van je chakra’s je bewustzijn te ontwikkelen en een handige tool voor (toekomstige) coaches.

Vorm

Kosten en verblijf:
De workshop Chakra’s wordt gegeven in een blok van twee dagen. Deelname aan deze workshop is €300,-. Verblijfskosten: inclusief 2 overnachtingen met volledige verzorging is €130,-.

Corcaroli.Life maakt gebruik  van de locatie en de diensten van het Farm-house.

Trainers:
Wilma Post en co-trainer

Datum

Laat ons vooral weten dat je interesse hebt. Bij voldoende aanmeldingen zullen wij in overleg met de deelnemers een cursus inplannen.

Bel ons om je plaats veilig te stellen: 0511 449 107. Er moet nog het één en ander worden voorbereid. Het aantal deelnemers is beperkt.

I-Tjing

De I-Tjing wordt soms een ‘magisch’ boek genoemd. Het verhaal gaat dat de I-Tjing ooit geschreven is door de Chinese wijsgeer Foe Si. Een intelligente wijsgeer enhelderziende visionair met paranormale gaven. Hij leefde ten tijde van de eerste ontwikkeling van de moderne mens. Door de samenstelling van een wiskundig model, waarin hij alle veranderingselementen van het universum kon samenbrengen in 64 hexagrammen van ieder zes lijnen. In China, maar in toenemende mate ook in het Westen is de I Tjing het belangrijkste boek dat ooit geschreven is. Een boek met een onschatbare waarde voor de mensheid.

Het boek der Veranderingen

‘I’ betekent verandering. Het Chinese woord ‘I’ betekent kortweg ‘verandering’ en heeft veel betekenissen. Tjing wil zeggen ‘Boek’. I Tjing wil zeggen: Het boek der Veranderingen.

Het ‘Boek der Veranderingen’ behoort tot de belangrijkste werken uit de wereldliteratuur. Het betreft een omvangrijke collectie wijsheids- en orakelspreuken. Diepzinnige teksten die van generatie op generatie werden doorgegeven.

Het boek is een neerslag is van de wijsheid en filosofie die in het oude China gangbaar was, waarbij het Taoïsme de basis vormde. Toen het Human Genome Project in gang was gezet, ontdekten wetenschappers overeenkomsten tussen de genetische codes van het menselijk DNA en de hexagrammen die in de I Tjing zijn vervat.

Genetische code

De codering van de genetische informatie (eiwitsynthese) in 64 triplets komt overeen met de hexagrammen die in de oude Chinese filosofie de levenswetten representeren. Sommige geleerden beschouwen de relatie tussen het DNA en de I Tjing als de uiting van een en dezelfde universele formule, waarbij er alleen sprake is van verschillende codes terwijl het patroon exact gelijk is.

Gebruik van de I Tjing

De I Tjing werd en wordt niet alleen als een wijsheidsboek maar ook als orakel gebruikt.

Dat betekent niet dat de I Tjing de toekomst voorspelt. Met het gooien van zesmaal drie muntjes op een vlakke ondergrond, wordt van de betreffende persoon de levens-omstandigheid van dat moment ‘in beeld’ gebracht, alsof de tijd even stilstaat.

De aan de I Tjing gestelde vraag moet je als een vingerwijzing van een persoonlijke ontwikkeling zien – een moment dat nooit stilstaat en dat altijd aan verandering onderhevig is. Dat moment draagt echter ook de juiste wijze van handelen in zich om tot een positieve uitkomst of verdere ontwikkeling te komen.

De 10 ossen van zen

De ’10 ossen’ toont een reeks afbeeldingen die de spirituele voortgang van de leerling enigszins vormgeven. Door de eeuwen heen is altijd behoefte geweest om de voortgang in een soort stappen te omvatten.

1. Het zoeken naar de os
De spirituele reis van de mens begint: het zoeken naar het Zelf. Alleen al het feit dat de leerling ergens naar zoekt, doet vermoeden dat zijn ego gescheiden is van zijn ziel, gesymboliseerd door de os. In de eerste fase is er dus al sprake van een struikelblok, want dat onderscheid bestaat niet. Alleen zijn onwetendheid veroorzaakt deze dualiteit van het denken. De leerling zoekt naar zijn ware wezen alsof het iets is wat zich buiten hemzelf bevindt.

2. De sporen van de os
De leerling zoekt naar zijn ware aard. Hij duikt in boeken, zoekt raad bij meesters en mediteert. Toch vindt hij nergens houvast. De zenmeester zegt dan:  Wie zijn ogen gesloten houdt, moet niet klagen dat hij niets kan zien.

3. Het waarnemen van de os
Inmiddels ziet hij de staart van de os. Het begint te dagen dat zijn ‘ik’ en de alomtegenwoordige geest (ziel) onafscheidelijk zijn. Het is niets nieuws. Metaforisch geformuleerd komt een duizend jaar oude herinnering plotseling boven.

4. De os is gevangen
Nu moet de os getemd worden met spirituele discipline om te voorkomen dat hij weer wegloopt.

5. Het temmen van de os
De leerling heeft het Zelf gevonden. Toch blijft hij de wereld ordenen in begrippen. De leerling strijdt nu tegen zichzelf tot hij zich eindelijk met zijn Zelf kan verenigen. Niettemin denkt hij ook dan nog in onderscheidende begrippen, zoals het ik dat op het Zelf rijdt.

6. Terugkeer op de os
Heeft de leerling nu vat op het Zelf? Beslist niet. Volgens het zenboeddhisme is het onderscheid dat de leerling maakt tussen zijn ego en het alomtegenwoordige Zelf cruciaal. Zolang hij onderscheid maakt, kan er geen sprake zijn van verlichting.

7. De os loopt weg
Het onderscheid tussen het Zelf en het ego is verdwenen. Zen streeft naar eenvoud en dat doel is nu bereikt.

8. Ook de leerling verdwijnt
Deze fase wordt gesymboliseerd door een lege cirkel zonder begin en einde. Het is het niets waaruit alles zich manifesteert. Het is de Boeddha-natuur, waarbij de mens zichzelf vergeet. Alleen in deze fase kan de leerling zijn ware aard ontplooien. De zinsbegoocheling waarin zijn denken zich verstrikt heeft, valt nu weg.

9. Terug naar de oorsprong
De leerling is één geworden met alles om hem heen. Het onderscheid tussen innerlijk en uiterlijk is verdwenen. Het is een natuurlijke toestand, vrij van dualistisch denken. In de zenleer wordt dat mushin (niet-bewustzijn) genoemd. De paradox van het bewustzijn dat geen bewustzijn is, maar als niet-bestaand bewustzijn bestaat.

10. Aankomst met handen die gelukzaligheid schenken
De lachende boddhisattva – doorgaans voorgesteld als een dikke Boeddha – symboliseert de leegte. Hij is overal en nergens. Iedereen kan hem zien, toch is hij er niet. Deze paradox betekent dat hij als persoon onbelangrijk is geworden. Hij handelt met andere woorden niet vanuit zijn ego.

Vorm

De workshop I Tjing wordt gegeven in een blok van twee dagen. Deelname aan deze workshop is €300,-. Verblijfskosten: inclusief 2 overnachtingen met volledige verzorging is €130,-.

Corcaroli.Life maakt gebruik  van de locatie en de diensten van het Farm-house.

Trainers:
Wilma Post en co-trainer

Datum

Laat ons vooral weten dat je interesse hebt. Bij voldoende aanmeldingen zullen wij in overleg met de deelnemers een cursus inplannen.

Bel ons om je plaats veilig te stellen: 0511 449 107. Er moet nog het één en ander worden voorbereid. Het aantal deelnemers is beperkt.

Op dit moment zijn wij nog bezig met het uitwerken van deze workshop. Kun je niet wachten? Neem dan alvast contact op met info@corcaroli.nl of bel naar 0511 449 107.

Op dit moment zijn wij nog bezig met het uitwerken van deze workshop. Kun je niet wachten? Neem dan alvast contact op met info@corcaroli.nl of bel naar 0511 449 107.

Op dit moment zijn wij nog bezig met het uitwerken van deze workshop. Kun je niet wachten? Neem dan alvast contact op met info@corcaroli.nl of bel naar 0511 449 107.