Meer energie

Meer vrijheid

Betere gezondheid

Groter zelfvertrouwen

Innerlijke rust

Burn-out oplossing

Uiteindelijk meer success en geluk!

In onze maatschappij vormen we samen onze cultuur en de samenleving. Wat je bent (geworden) is jouw manier van leven, van kijken, van dingen doen zoals jij ze het beste vindt. Veel mensen die eenzelfde levensweg hebben gehad, geven samen een toekomstvisie waarin dezelfde opvattingen herkenbaar zijn..

De westerse mens richt zich vooral op welvaart en kennis vergaren. De aandacht is vooral gericht op zaken buiten hemzelf. Zo zijn er in de wereld alle mogelijke culturen die andere normen, waarden en gezichtspunten volgen.

Situatie

Onze samenleving lijkt steeds chaotischer te worden. Bestaande systemen verliezen hun werking. Door oude opvattingen vooral niet los te laten en te vernieuwen ontstaan gevangenissen voor de geest en intuïtie. Dit zien we terug door het groeiend aantal burn-outs, onverklaarbare angsten en depressies. Door onvoldoende zelfkennis, raken mensen verward tussen de druk van buiten en de onrust van binnen.

Verandering

In de westerse cultuur krijgt de zoektocht naar identiteit een steeds grotere impact. Het oude wat we hebben geleerd werkt niet meer en de nieuwe kaders moet nog gevormd worden. Onze jongeren en jongvolwassenen beginnen te ontdekken dat ervaringen van hun ouders en grootouders niet bij hen passen, maar zelf kunnen ze nog geen vorm geven aan de nieuwe leefwijze. De wetenschap van zelfkennis en intuïtie wacht op ontdekking om toegepast te worden. De zegen van deze tijd.

Visie

Het is duidelijk dat grip te krijgen op het evenwicht tussen binnen- en buitenwereld dringend naar voren komt.. Het gaat ons lukken, als steeds meer mensen elkaar vinden in enthousiasme en betrokkenheid. Deze toekomstvisie gaat over een nieuwe cultuur, waar weer ruimte en openheid is voor samenwerkende individuen tot een wereld met nieuwe idealen en dromen. Een platform voor talenten die zich willen ontwikkelen. Als je goed oplet zie je deze verschijnselen snel toenemen. Een groeiend aantal vragen op het vlak van welzijn, toont dit ook aan. Bel nu 0511-449107. Of stuur een e-mail: info@corcaroli.nl