Spirituele Psychologie het antwoord op de komende cultuurveranderingen.

Kabballa, Boeddhisme, esoterie, Zarathustra, Maya’s en nog veel andere oude bronnen spreken over over de huidige  ‘duistere periode, het Kala-yuga’.

Materie en spiritueel bewustzijn

Waar dit wordt omschreven vertelt het ons dat in deze duistere tijd de materie heerst en het spirituele bewustzijn op de achtergrond is gebracht.
Nu weten we al veel meer dan een paar eeuwen geleden, namelijk dat deze tijd uitdrukkelijk dient als platform voor een bewustwording van het menselijke ego en de ziel.

Ego gedrag failliet

Wanneer eerder in de afgelopen 2000 jaar heeft het ego-gedrag zijn failliet aangetoond? Graaiculturen, dierenproductiebedrijven met alle gevolgen voor gezondheid, moraal, ethiek en integriteit, we zien het dagelijks als een les voor een nieuwe toekomst.

Spirituele psychologie

De zin van mijn leven?

In de teloorgang van de ego-wereld van begeerte, meer van hetzelfde, de overmatige zucht naar materiële veiligheid en onnadenkende roofbouw op deze planeet, zien we dat zich meer en meer de vraag aan ons opdringt: “Is dat alles waar het leven om draait? Is daar de zin van ons leven te vinden? ” Meer en meer mensen beseffen dat het antwoord niet hier ligt, maar in een nieuw bewustzijn, wat vaag bij hen leeft. Waar zijn de tools om dit met het normale nuchtere verstand op te lossen? We hebben nooit geleerd hier iets constructiefs mee te doen, dit te begrijpen of ten uitvoering te brengen. We vonden tot voor kort onze ego-welvaart van nog meer van het zelfde normaal. dat was ook niet zo gek, men wist immers niet beter en de rest was ‘ver van je bed’.

Spirituele psychologie, moderne en oude wetenschappen verbinden zich
Wij van Instituut CorCaroli, al lang bezig om deze nieuwe kennis en psychologische veranderingen in de praktijk te brengen. Wij hebben in 25 jaar deze Opleiding ontwikkeld die ons op weg helpt om deze kennis in ons zelf te integreren en te kunnen toepassen om ook anderen te helpen die evenzeer op zoek zijn naar een evenwichtiger en veiliger samenleving. Verderop in deze site, vindt u alle informatie die u nodig.