Spirituele ontwikkeling | Het lijkt een moeizame term, een weg van hard werken en vaak voor Westerlingen een ongewone weg.

Spiritualiteit heeft vaak een zweverig en onduidelijk imago. Het is ook een onderwerp waar het ego heel graag mee op de loop gaat. Hoeveel mensen kom je niet tegen waarvan een soort hooghartigheid afstraalt. Het kan lijken dat zij ‘verder’ zijn dan jij, hoewel je je kan afvragen of er wel iemand is die binnen dit kader ook maar een begrip kan hebben van verder en niet verder.
Dergelijke mensen geven je vaak een ongemakkelijk gevoel, je kan er net niet mee wat je zou willen. In die gevallen kun je je afvragen of deze ‘verhevenheid’ geen ego is, die zich boven jou wil verheffen. Of hier eigenlijk een minderwaardigheidscomplex aan ten grondslag ligt, zul je niet weten, maar zeker is dat dit vaak het geval is.

Spirituele ontwikkeling

Spirituele ontwikkeling zou wel eens heel iets anders kunnen zijn dan men vaak ervan gemaakt heeft. Spiritueel gehalte vind je terug in je daden, in datgene wat je doet en je uiteindelijk het gevoel geeft dat het ‘klopt’ wat je doet en je een gevoel van zingeving geeft. Ieder van ons is op dezelfde wijze op de wereld gekomen en heeft dezelfde wortels. Hooguit verschilt het van cultuur, maar dat is buitenkant. De grootste spirituele zeggingskracht vind je dan ook terug in je reactie naar de medemens. Juist dan kun je je eigen kleur en aard vorm geven. Ieder mens heeft, om zo te zeggen, een eigen ‘ding’. Een eigen wijze van zijn, van handelen, van levenszingevig, in overeenstemming met zijn aard en wezen. Daarom is er geen standaard life-style waaraan iemand moet voldoen. Het Leven in jou wil op jouw eigen wijze tot uitdrukking komen. Daar trouw aan te blijven is de grootste spirituele opdracht die je kan hebben. Een zingeving die jou het gevoel geeft dat het goed is dat je bestaat.

Spirituele ontwikkeling

Spirituele waarden

Niemand heeft het recht je te vertellen wat spirituele waarden zijn. Vaak wordt dat wel gedaan. Er zijn miljoenen mensen, misschien wel miljarden, die een spiritueel beeld nastyreven wat hen door anderen is opgelegd. Die anderen zijn niet meer of verder dan jou en zouden je ook niet kunnen vertellen wat goed is voor jou. Spirituele hulp en ontwikkeling, bestaat uit een traject of life-style waarin je ondersteuning krijgt, datgene in handen te krijgen wat jij als je zingeving ervaart.

Daar handen en voeten aan te geven, kan wel eens veel meer betekenen dan welke hoogstaande levenshouding dan ook. Als wij een lichtje kunnen zijn te midden van vele andere integere lichtjes en zo deel uitmaken van gelijkwaardigheid, eenvoudige daden en daarmee elkaar in het licht kunnen zetten, lijkt dat de meest zinvolle invulling van het leven. Dat is naar onze mening de juiste manier van Spirituele ontwikkeling. Eenvoudig, praktisch en vruchtbaar. Wat zou daar nog aan te kort komen?

Verdiep je eens in ons groei-programma Training Life, de eerste module van een absoluut heel goede opleiding Life-Coach, met de garantie dat deze al 25 jaar meegegroeid is met de tijdsontwikkeling.