Meer energie

Meer vrijheid

Betere gezondheid

Groter zelfvertrouwen

Innerlijke rust

Burnout

Uiteindelijk meer success en geluk!

begeleiding spiritueel vlak

Spiritualiteit als draagvlak van de moderne samenleving…
Een opleiding tot spiritueel begeleider…

Beroepsopleiding Spiritueel Begeleider

Zoals de Rabobank in hun nieuwsbulletin vermeldde, zal de wereld voorgoed veranderen. Dat kan iedereen vaststellen, die om zich heen kijkt en de ene na het andere vorm ziet veranderen en uiteenvallen.

Een crisis kan alleen opgelost worden, door anders te denken.

Materiële waarden en bewustzijn

De ‘economische groei’,  het antwoord op een gelukkige samenleving, is door de mand gevallen als een uiteindelijk onmogelijk scenario. Door een te sterke egogerichtheid kan dit veel ongeluk brengen.Toch is materieel welzijn niet onbelangrijk. De graaicultuur, het bovenmatig verrijken zonder dat er een passende bijdrage aan de samenleving aan ten grondslag ligt bewijst deze stelling.

Visie en richting naar welzijn

Welzijn alleen, is zonder voldoende materiële voorzieningen geen basis. Gebrek aan materie geeft zorgen, verdriet en neerslachtigheid. Het menselijke ego, zal dan ook alles in het werk stellen de veiligheid van het lichaam te garanderen, door tenslotte bovenmatige reserves aan te leggen. Het bewustzijn dat méér dan genoeg, eigenlijk toebehoort aan anderen die mínder dan genoeg hebben zal op een geheel natuurlijke manier ons bewustzijn bereiken. We zijn alleen onderdeel van hetzelfde energieveld.Spirituele begeleiding biedt hier een nieuwe weg…

De creatieve gemeenschap

Creativiteit of met andere woorden, de individuele uitdrukking van het ‘Zelf’, is in samenhang met de sociale orde een goed functionerende maatschappij.  Het eigen welzijn ondersteunt het collectieve welzijn en vice versa.  De belofte van een nieuwe samenleving, die goed- of kwaadschiks onvermijdelijk zal ontstaan uit de huidige crisis. Een passende Opleiding spiritueel begeleider is een therapeutisch gerichte vakopleiding, waar nieuwe waarden het welzijn van zowel het individu als de gemeenschap dient. Wanneer de gemeenschap op deze wijze het individu dient, zal het overmatige graaiende veiligheidsdenken geen reden van bestaan meer hebben. Een spiritueel leider zal drie componenten materie, welzijn en creativiteit  tot spiritueel leiderschap en kennis aan de mensen aanbieden.

De Opleiding bij Instituut CorCaroli is op deze grondslagen gevestigd en in de laatste 25 jaar ontwikkeld, parallel aan de maatschappelijke ontwikkelingen die achter ons liggen.

Nieuwe principes en opvattingen

We zien waar oude modellen in bv de hulpverlening failliet zijn en niet meer werken. Psychische hulpverlening gaat uit van de reeks hulpvraag -> analyse -> etiket -> medicatie -> herstel van de oude situatie werkt veelal niet meer.
De nieuwe benadering is hulpvraag -> aanbod van veiligheid -> wat heb je nodig -> verstrekken -> perspectief -> nieuwe visie op andere denkvormen -> nieuw begin…

Het vak Spiritueel Begeleider of levenscoach, wordt door deze Opleiding aangeboden. Deze nieuwe coachingsvorm zal de komende jaren een belangrijke bijdrage betekenen binnen de vernieuwende maatschappij. De opleiding kan inmiddels bogen op registraties bij het CRKBO, Het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (BTW vrijstelling) en het Centraal Zorgportaal.