Jezelf en Zingeving…? Het begrip persoonlijke zingeving is beter te begrijpen als we het belang daarvan beter inzien.

Persoonlijke zingeving

Sommige mensen bereiken hun doelen schijnbaar moeiteloos. Dat is bijna nooit een kwestie van geluk. Zij kunnen zonder al te veel moeite hun talenten in zetten, wat passie of motivatie oplevert. Passie is het gevolg van handelen overeenkomstig hun zingeving. Zij ontwikkelen zich tot iemand die in bijna alle omstandigheden de regie houdt. In onze trainingen is juist deze ontwikkeling de specialiteit van onze coachingsmethode. Het geheim van de mens, die schept wat hem het liefste is. Die handelt naar waar  zijn passie hem voert. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, hij weet wat te doen en kan positief met de omstandigheden omgaan, als het ook eens tegenzit.

Crisis en zingeving

Onze Life-coaches zijn langdurig en intensief geschoold om bij anderen deze vaak onbewuste kant naar boven te halen. Een bestaand, maar onbewust perspectief wordt naar voren gehaald, omdat het zich altijd achter crises verbergt. Zo lost Iedere crisis zich op als we de eigen verborgen perspectieven ontdekken die ons denken kunnen vernieuwen.

Nieuwe cultuur en zingeving

Niet voor niets roept de Rabobank dat de cultuur die achter ons ligt nooit meer terug zal keren. Deze ontwikkelende omslag draagt ook de stappen in zich naar een nieuwe economie en samenleving. Een maatschappij met andere uitgangspunten dan de huidige die (zoals we zien) rondom ons ineenstort. In dit verval ontstaat de geboorte van een nieuw samenlevingsmodel. Daar maakt ook ieder individu deel van uit en zal ook zijn eigen antwoord daarop moeten vinden. Iedereen moet op zoek naar zijn eigen zingeving.

Persoonlijke Zingeving

Coachingsmethode-nieuwe stijl

Een aantal gesprekken met een persoonlijke Life-coach van het Bezinningshotel kan maken dat je jouw nieuwe richting ontdekt en kan vormgeven voor een lichtere toekomst, dan nu misschien het geval lijkt te zijn.

Informatiegesprek

In een informatiegesprek zullen we je trachten uit te leggen, wat deze visie zo effectief en onderscheidend maakt van de traditionele achterhaalde methoden. Onze coaches, geboeid door deze kennis, zijn diepgaand geschoold en kunnen dit effectief toepassen om anderen verder te helpen.

Vergeet niet dat je een bezield schepsel bent, met een eigen levenszingeving,
zoals Herman Finkers dit zo goed verwoordt:

Ik leef zoals ik bedoeld ben…

Is dat niet ons aller missie?