Persoonlijke groei is de tegenhanger van lichamelijke groei en ontwikkeling. Onze scholen en maatschappij zijn voornamelijk gericht op de groei van de fysieke noden, die een evenwichtig leven van welvaart en geluk moet garanderen. Deze fase in een mensenleven is bijzonder belangrijk want de opvoeding en scholing van een leven op deze planeet moet ons garanderen dat we de eindstreep halen, waar die ook maar ligt. Stel dat we niet weten hoe we onze weg in de wereld moeten vorm geven, we zouden het niet lang maken en de risico’s zouden onze toekomst teniet kunnen doen. Het is echter een illusie om te geloven dat het daarmee klaar is. De loop van de rivier laat zich niet beheersen en zal altijd zijn eigen weg zoeken, net als het leven zelf.

Midlifecrisis crisis

Als we zo’n half leven hebben besteed aan de opbouw van de dingen die de mensheid in stand moeten houden, een gezin, kinderen, ontwikkeling en studie, komt onvermijdelijk het moment dat we ons vermogen in de toekomst te projecteren wat we later willen, inruilen voor de vraag: is dat alles waarvoor ik hier ben? Is dat alles waarom ik mijn moeilijkheden heb moeten doorstaan, ik de pijn heb moeten lijden die ik beleefde, kortom dan ontstaat de vraag of ik wel de rest van mijn leven op deze manier door wil gaan.

Persoonlijke groei

De zingevingsvraag is geboren

De fase die dan aanbreekt wijst erop dat je de persoonlijkheid, je ego die je nodig had om je plek in te nemen, functioneel het doel van je bestaan ten uitvoering te brengen, klaar is om zijn alleenheerschappij en de macht om te overleven inruilt voor een dienstbare rol van de ‘dienaar’ van je hogere zelf. De zingevingsvraag dient zich aan: Wat is het dan waarvoor ik hier ben? Wat is het wat mijn leven nu alles zo weinig zin schijnt te hebben nieuwe waarden en zingevingen kan bieden? De geboorte van de ziel, de wedergeboorte van het zelf staat nu te gebeuren en dat is zeker niet de gemakkelijkste tijd. Deze omslag die zich uitdrukt in deze existentiële crisis vraagt nogal wat.

De bevrijding door middel van persoonlijke groei

Wanneer we met een goede begeleiding dit proces kunnen richten en in het bewustzijn brengen, kan dit een belangrijke verzachting van de moeilijkheden en wanhoop opleveren, die nu eenmaal met een zielegeboorte samen gaat. Hoe meer we ons verzetten, veelal uit angst het nieuwe toe te laten, hoe meer we ons tegenhouden. Net als een normale bevalling (dat woord wedergeboorte is niet voor niets daarvoor gebruikt) hoe meer we het proces tegenwerken. Een begeleiding in het accepteren van de levensstroom en transformatie die te wachten staat voorkomt veel leed. Daartoe vind je in het Bezinningshotel de juiste coaches, die je via een weg van persoonlijke groei, verder kunnen helpen op je pad. Natuurlijk is de stilte en de zuiverheid van de natuur, waar wij ons bevinden van grote waarde.

Een goed gesprek om je verder te informeren is er altijd kosteloos en vrijblijvend. Bel maar eens voor een afspraak: 0511 449 107.