Personal coaching | Ontdek je eigen wijsheid.

Waarom personal coaching hoognodig is?

Omdat steeds meer mensen het spoor bijster raken, verwarring over maatschappij en cultuur toeneemt en een antwoord niet voor de hand ligt.

Deze is niet zomaar te vinden in de huidige maatschappij. Er is een dringende behoefte aan ondersteuning en personal coaching. Drugs, alcohol, pillen en andere afleidingen bieden steeds minder oplossingen en scheppen een neerwaartse spiraal. Het bewustzijn daagt dat er een andere weg moet zijn maar hoe en waar?

Universele en Spirituele wetmatigheden en Personal Coaching kunnen helpen om uit een situatie van onmacht te komen. Voor die dagen dat we het leven niet de richting kunnen geven die wij verlangen. In een transformatie van het denken, waardoor universele en spirituele wetmatigheden een effectieve plaats krijgen in het leven, zit de poort naar geestelijke vrijheid en de deur naar een scheppend bewustzijn. Hoe is dat te leren?

Hoe is dat te leren?

Het IQ was de maatstaf van de ratio, het EQ was de maatstaf voor emoties en het SQ is de derde factor die ontstaat als de KENNIS van IQ en EQ samenvallen, tot het in deze tijd ontwikkelende Spirituele Quotiënt ontstaat. De mens is het kanaal van andere dimensies, die we vinden in de niet materiële lagen van onze wereld, o.a. de gedachten die wij denken. Deze bestaan, zijn echter alleen te kennen wanneer wij de vruchten daarvan in de materiële wereld kunnen uitdrukken.

Personal coaching

De mens, schepper van de vormen

Zo is de geest, de schepper van de vormen die in ons leven in onze wereld kleuren en maken. Het zijn de wegen die leiden naar hypotheken en verzekeringen, naar kunst en cultuur, naar behoud en conservering en de angstgedachten die we gaan denken als deze zekerheden dreigen te worden aangetast. daar is het model van deze tijd, de angsten die we scheppen omdat veel zekerheden dreigen te verdwijnen.

Het leven anders ervaren

Het is klip en klaar dat deze kennis het leven zelf niet verandert, maar ons wel leert hoe wij onze attitude kunnen omzetten om het leven anders te ervaren. De ene mens kan verval beter verdragen dan de ander. de ene wordt depressief of erger, de ander ziet kans om op puinhopen een beter begin te scheppen. Wat is het geheim?Wij krijgen wel het gevoel dat het leven verandert, omdat het centrum van ons bestaan nog altijd binnenin onze persoonlijke werkelijkheidsbeleving plaatsvindt. In feite veranderen onze gedachten en opvattingen, waardoor we het leven een nieuwe richting geven en nare omstandigheden aankunnen of zelfs transformeren naar goede tijden en mogelijkheden.

De Opleiding tot Personal Coach

Een andere wereld begint bij jezelf en is te leren door jezelf vrij te maken van overtuigingen en vooringenomenheden, oordelen, patronen en oude conditioneringen. Daarna kan de wereld voor je open staan en ben je vrij om te handelen. De puzzelstukjes vallen op hun plaats. Na je opleiding Personal Coaching heb je ook alle kennis en vaardigheden voor een bloeiende coachingspraktijk of de wijsheid binnen je werkkring om die door te geven tot creatieve ontwikkelingen.

Vraag vooral informatie 0511 449 107 over deze degelijke en door 25 jaar ervaring ontwikkelde en succesvol gebleken opleiding tot personal coach. De opleiding is intern in blokken van 3 dagen.