Opleiding mental coach |  Universele en Spirituele wetmatigheden zijn ingrediënten om uit de situatie van onmacht te komen, omdat we het leven niet de richting kunnen geven die wij verlangen. Het geheim zit hem in een transformatie van het denken waardoor universele en spirituele wetmatigheden hun plaats en invloed kunnen krijgen in het leven.

Vele vormen en verschijningen

Alles is uiteindelijk ondergeschikt aan de wetmatigheden van dit bestaan. Dat we ons dat niet altijd bewust zijn is het gevolg van de vele vormen en verschijningen die wij in de materie waarnemen en ons als chaos en ongestructureerde vormloosheid toeschijnen.

De wijze waarop we de wereld waarnemen

Het zal duidelijk zijn dat deze het leven zelf niet veranderen, maar ons wel leren hoe wij onze attitude kunnen omzetten om het leven anders te ervaren. Centraal daarin staat ons denken en de wijze waarop we de wereld waarnemen. Daardoor krijgen wij de macht over onze doelen en plannen en hebben het gevoel dat het leven verandert. Het centrum van ons bestaan zit in onze persoonlijke werkelijkheidsbeleving.

Opleiding mental coach

Opleiding mental coach

Een andere wereld begint bij jezelf en is te leren. Door onszelf vrij te maken van overtuigeningen en vooringenomenheden, patronen en oude conditioneringen kan de vrije geest scheppen en gebruik maken van de wetten van het Leven. Daarna staat de wereld open. Kijken naar perspectieven in plaats van te focussen op dat wat is geweest. Immers, een blik op een goede toekomst is veel meer waard dan hangen aan het verleden.

Onze Opleiding Mental Coach maakt al deze principes duidelijk en leert je het vak van Spiritueelleider of Mental Coach.

Met ruim 30 jaar ervaring biedt CorCaroli deze CRKBO-erkende opleiding. Eeuwenoude kennis, persoonlijke ervaringen en de huidige maatschappelijke invloeden smelten samen tot een krachtige bron van inzicht. Kijk op deze pagina meer over de inhoud van deze opleiding te lezen.