Het Instituut Corcaroli biedt een uitstekende Opleiding Lifestyle-Coaching, erkend door het CRKBO, de Centrale Registratie Kort Beroeps Onderwijs. Dat is een kwaliteitsbeoordeling van de kennis en opleidingskwaliteit en om die reden vrijgesteld van BTW.

De registratie van de Lifestyle-coachingsopleiding binnen het Centraal Zorgportaal is de erkenning van de zorgaspecten en de kwaliteit van de coaching die deze opleiding biedt.

Inhoud van de Opleiding Lifestyle-coaching

De Opleiding Lifestyle-Coaching is toegespitst op de huidige maatschappelijke veranderingen. Coaching via het ‘oude model’ is zinloos en achterhaald door de vele veranderingen en stressfactoren die de laatste jaren over ons heen spoelen. Als zelfs de Rabobank publiceert dat de wereld ‘voor altijd aan het veranderen is’, spreekt dat voor zichzelf. Deze veranderingen hebben zich al tientallen jaren geleden aangediend voor hen die deze ‘taal’ zien en juist interpreteren. Wij hebben deze ontwikkeling gevolgd en bestudeerd. Hier ligt meer dan 25 jaar studie en ontwikkeling aan ten grondslag.

Opleiding lifestyle-coaching

Kwaliteit

Kwantiteit en slimme marketingaanpak, is geen garantie voor kwaliteit. Inplaats van een prominente marketingaanpak heeft het instituut Corcaroli zich gericht op kwaliteitsontwikkeling naar binnen. De Opleiding Lifestyle-coaching is het product van studie van innerlijke menselijke processen en vooral de uitwerking op het dagelijkse leven.
Het belang van ontwikkeling, training en ondersteuning is meer dan ooit actueel in deze tijd. O.a. de twee erkenningen, de opleidingskwaliteit en het zorgniveau, tonen aan dat binnen het Instituut Corcaroli de inhoudelijke kwaliteit altijd voorop heeft gestaan en de ‘marketing’ geen prioriteit had. Het voordeel van kleinschaligheid. Persoonlijk contact en zeer ervaren leraren.

Kleinschaligheid binnen de Opleiding lifestyle-coaching

Het voordeel van deze naar binnengerichte werkwijze is dat er les geveven wordt door dezelfde mensen die deze ontwikkeling hebben gevolgd en er deze moderne coachingsvisie aan hebben vorm gegeven. Deze zelfde mensen, oprichter en trainer/coach die al meer dan 15 jaar meewerkt, geven deze uiterst actuele kennis door. Kennis die integraal hand in hand loopt met de eigen ontwikkeling. Integrale psychologie is het antwoord op de toekomst.

Ervaring

Een groeiende groep mensen zal dit gaan begrijpen en inzien dat een goede coach heel wat nare ervaringen kan voorkomen of, als deze een rol spelen, ze te leren oplossen.

Verken deze pagina om inhoudelijk meer over de Lifestyle-coachingsopleiding te weten te komen.

Laat je vrijblijvend en persoonlijk informeren over de mogelijkheden voor de Opleiding Lifestyle-coaching.