Achtergrond van de naam CorCaroli

Na ingrijpende ervaringen ontstond bij Wilma de innerlijke drang om zich te verdiepen in haar levensvraag ‘Wat is de zin van mijn bestaan?’. Door het sterven van haar dochter van 16, werd ze met een klap in contact gebracht met levensvragen. Haar zoontje, die 10 jaar jonger was dan zij, stelde haar voor de opgave, hoe kan ik hem vrij grootbrengen zonder dat de angst voor verlies, zijn- en ook haar leven zou bepalen. In deze periode stuitte haar zoontje op een astronomisch programma waarin de naam Cor-Caroli voorkwam. haar ook al jong overleden broertje heette Cor en haar dochter Carola.  Op dat moment wist Wilma dat haar verdere leven in het teken zou staan van deze grote verliezen. Ze beschouwde deze naam als een baken voor integriteit naar de toekomst. Daarom zal deze naam wat haar betreft nooit verdwijnen en ieder in de toekomst ook tot zo’n baken worden.

Drijfveer

Deze ervaring gaf haar het inzicht dat hechting aan het verlies, in feite ego-pijn betekende. Ze leerde dat deze inwisselbaar was door de acceptatie dat het lijden voorbij was. Nieuw perspectief ontstond en Wilma volgde zo’n 30 jaar geleden de opleiding Integrale Psychologie.

In 1983 startte ze haar coachingspraktijk CorCaroli, waar tot op dag van vandaag mensen ‘weer overeind worden geholpen’ . Zo kan men zich bewust worden van hun zingeving. Door de toenemende vraag : Kan je mij dit vak ook leren?, ontstond de toen nog 4-jarige Beroepsopleiding Life-Coach.

Ontstaan

Filosofie

De filosofie achter het werk van Wilma is het inzicht dat ieder mens in staat is zijn leven zinvol in te richten. Als we onze mogelijkheden niet kunnen zien en onze beperkingen niet kunnen aanpakken, dan blijven we in de ‘box’ zitten en zullen voortdurend dezelfde antwoorden op dezelfde vragen geven.
Zelfkennis is de weg naar vrijheid, creativiteit en leiderschap. Dit principe geldt voor iedereen. Echter er zijn er geen twee mensen gelijk die een standaard antwoord kunnen gebruiken. In het unieke ‘verhaal’ van elk individu zijn alle antwoorden vindbaar. De grootste schat die bewustzijn oplevert.