Het Instituut Corcaroli biedt een uitstekende opleiding: Life Coach Training. Deze is erkend door het CRKBO, de Centrale Registratie Kort Beroeps Onderwijs. Dat is een kwaliteitsbeoordeling van de kennis- en opleidingskwaliteit. De registratie van de opleiding Training Life Coach binnen het Centraal Zorgportaal is de erkenning van de zorgaspecten en de kwaliteit van de coaching die deze opleiding biedt.

Inhoud van de Life Coach Training

De training is toegespitst op de huidige maatschappelijke veranderingen. Coaching via het ‘oude model’ is zinloos. Als zelfs de Rabobank publiceert dat de wereld ‘voor altijd aan het veranderen’  is, spreekt dat voor zichzelf. Daar heeft het Instituut 25 jaar studie en ontwikkeling aan gewijd.

Kleinschaligheid

Kwantiteit en slimme marketingaanpak, is geen garantie voor kwaliteit. De Life Coach Training is het eindproduct van 25 jaar studie van innerlijke menselijke processen en vooral de uitwerking op het dagelijkse leven. Het belang van ontwikkeling, training en ondersteuning is meer dan ooit actueel in deze tijd. O.a. de twee erkenningen, de opleidingskwaliteit en het zorgniveau, tonen aan dat binnen het Instituut Corcaroli de inhoudelijke kwaliteit altijd voorop heeft gestaan en de ‘marketing’ geen prioriteit had.

Kwaliteit

Een groeiende groep mensen zal dit gaan begrijpen en inzien dat een goede coach heel wat nare ervaringen kan voorkomen of, als deze al een rol spelen, te leren oplossen.

De oplossing en toekomst

In de eerste module ‘De weg naar Binnen’ word je je bewust van je innerlijk verlangens en beperkingen. Dat maakt een aantal tools vrij, die onbewust bestaan. Je ontdekt onvermoede kwaliteiten en datgene wat heeft gemaakt dat je het contact daarmee bent kwijtgeraakt. Los van je verdere voornemens over de opleiding, is dit een onvervangbaar begin naar een pad van bewustzijn.

Life coach training

Spiritualiteit in een nieuw perspectief

Persoonlijke zingeving en passie wordt het draagvlak van de nieuwe samenleving. Deze zal gericht zijn op ieders verantwoordelijkheid binnen de samenlevingsvorm.

Verken deze pagina om inhoudelijk meer over de Life Coach Training te weten te komen.

Laat je vrijblijvend en persoonlijk over de Training Life Coach informeren