Jezelf vinden… het is een lastig iets. Ben ik wat ik denk? Wat ik voel? Of ben ik omdat ik een ideaal heb?
Om een definitie te geven van ‘jezelf’ is erg moeilijk als je één van nogal wat miljarden individuen bent.  Maar misschien is het ook niet zo belangrijk om daar een antwoord op te hebben. Misschien blijft het ‘zelf” wel eeuwig een mysterie en kunnen we al blij zijn als wij tevreden en gelukkig, een zinvol bestaan leiden, waardoor we het gevoel hebben van betekenis te zijn.

Wie of wat ben ik zelf? Hoe kun je jezelf vinden?

Het ‘jezelf vinden’ is dichterbij dan we denken.  Het is geen mysterie. Wij van CorCaroli zijn door middel van verschillende werkwijzen goed getraind en van veel kennis voorzien die je helpt dat probleem op te lossen. Maar een zoekende mens kan lang de sleutels missen…

Zeker is dat we nogal veel prijs stellen om erkenning krijgen van onze omgeving. We doen ons best, we ondersteunen onze ontwikkelingen en daarmee de evolutie van de mensheid, door zelf uit te reiken naar ‘verder’, naar oorspronkelijkheid om iets eigens toe te voegen aan het bestaan. Zeker aan ons eigen bestaan.
Misschien gaat het er niet om of wij onszelf kunnen vinden op de zoektocht naar het mysterie. De bijbel vertelt ons dat wij Gods Beeld en Gelijkenis zijn. Misschien is dat nog zo gek niet. We zijn dan scheppers en dragen het goede in ons. Als we ons dan voorstellen dat we een ego hebben wat ons zou kunnen dienen en niet vanuit eigen belang en angst heerst en begeert, dan lijkt het allemaal beter binnen ons bereik te vallen.

Vinden wij onszelf als we het goede in ons, geheel naar eigen keuze en opvatting, doormiddel van een gezond en dienstbaar ego? Dan herkennen we wie we zijn aan onze daden.

Daar zit het wel in. Ik wil mezelf zijn aan de herkenning van mijn daden. Ik vind mijzelf door te kijken wat ik in het dagelijks leven schep. Dien ik mijn ego wat angst en begeerte kent om enkel mijn lichaam te doen leven en de maatschappij aantast in plaats van te dienen? Of dien ik het goede in mij door de positieve vruchten van mijn daden te zien en me daar goed en gelukkig door voel?

Bel maar eens of mail om informatie. Op de resterende pagina’s vind je veel meer. 25 jaar ervaring en een complete opleiding om anderen verder te helpen. (En je weet dat kan alleen als je jezelf verder kan helpen).
Zeker is dat je al zoekende dichterbij jezelf bent dan je door hebt.
Ga met ons aan de slag om deze verbinding om jezelf vinden bewust te worden. Het is de moeite waard.