Intuïtieve ontwikkeling en de praktijk van therapeut of coach | Zoals de Rabobank ook in hun nieuwsbulletin vermeldde zal de wereld voorgoed veranderen. Dat kan iedereen vaststellen, die om zich heen kijkt en de ene na het andere vorm ziet veranderen en uiteenvallen.

Het begrip intuïtieve ontwikkeling en de relatie met coaching.

Materiële waarden en bewustzijn

De ‘economische groei’, het antwoord op een gelukkige samenleving, is door de mand gevallen als een uiteindelijk onmogelijk scenario, wat op zichzelf veel ongeluk kan brengen. Toch is materieel welzijn niet onbelangrijk, maar het heeft de wereld van de intuïtie nodig.

Visie en richting naar welzijn

Welzijn of intuïtie alleen, is zonder voldoende materiële voorzieningen biedt ook geen basis. Gebrek aan materie geeft zorgen, verdriet en neerslachtigheid. Het heeft de wereld van de vormen nodig om evenwicht tussen welzijn en welvaart te creëren.

De creatieve gemeenschap

Creativiteit of met andere woorden, de individuele uitdrukking van het ‘Zelf’ is sterk gebaseerd op de ontwikkeling van intuïtieve vermogens. De bron van intuïtie dient onze hoog ontwikkelde rationele vermogens aan te vullen. Het ene heeft het andere nodig. We zien dat ratio zonder intuïtie mislukt. Kijk maar om je heen. Maar evengoed mislukt de spirituele ontwikkeling zonder ratio. Zonder nuchtere plannen en nadenken kom je er ook niet op deze planeet. We hebben tenslotte niet voor niets een hoofd.

Intuïtieve ontwikkeling

Intuïtieve ontwikkeling

Het vak Intuïtieve ontwikkeling of de kennis voor het beroep Levenscoach, zal de komende jaren een belangrijke bijdrage betekenen aan de vernieuwende maatschappij. Deze opleiding kan bogen op registraties bij het CRKBO, Het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (BTW vrijstelling) en het Centraal Zorgportaal. CorCaroli biedt al ruim 25 jaar de mogelijkheid tot het ontwikkelen van je intuïtie, het vinden van je passie en het ontwikkelen van je eigen creativiteit.

Intuïtieve ontwikkeling is een weg naar spirituele ontwikkeling!