Een worden met jezelf | Voor ieder die nu denkt de truc te vernemen hoe hij of zij in eenheid met zichzelf kan zijn, is het volgende bericht een teleurstelling. ‘Een worden met jezelf’ is iets waar je geen moeite voor hoeft te doen. Ieder mens zal op een goede dag de eenheid bereiken als de weg om daartoe te komen, door alle levens heen, in zijn geheel is afgelegd. Wat dat is, is niet door ons te verwoorden, laat staan even in deze korte levensloop te bereiken. De kans is zelfs groot dat er dan geen reden meer is om te leven, dus zou je dan ook kunnen sterven.

De weg naar een worden met jezelf

In een gunstig geval komen we op de weg daarnaar toe, een stukje verder. Het is mijn gezichtspunt dat dat ‘stukje verder’ een buitengewone verrijking kan zijn op je levensweg. Wat mij betreft betekent dat een goede samenwerking tussen ons vaak weerbarstige ego en ons tot liefdevol dienen gerichte ziel. Hoe zouden wij zonder een standvastig en krachtig ego, onze liefde kunnen vormgeven en aanwenden? Zo wordt ‘een worden met jezelf’ tot ‘samenwerken met jezelf’.

Een worden met jezelf

Zweverige vormloze toestand

Hoe kunnen we dan leren dit verlangen naar eenheid niet te laten wegvloeien in een zweverige vormloze fantasiewereld, waar alleen jijzelf je plezier aan beleeft?
Dit verlangen naar eenheid kunnen we dan het beste richten op het Zelf in de ander.
Door de spiegeling die ons daardoor wordt gegeven, leren wij ons eigen Zelf via die ander kennen.
Gelijktijdig zullen wij de ander te helen naar zijn waarheid, omdat die ons het geschenk geeft, door ons te spiegelen.

Contact en ervaringen

Zo kunnen we ons leven inrichten met ervaringen van contact met de ander, met het Zelf van de ander, om ons eigen Zelf uiteindelijk te herkennen en daarmee onszelf en de wereld te helpen helen.
Stel je de wereld voor als deze instelling van liefdevol bestaan de toon gaat aangeven, in plaats van het ego-graaien en macht uitoefenen wat ons uiteindelijk te gronde zal richten. Een dienstbaar ego is niet altijd gemakkelijk, maar de beloning daarvoor dringt door tot in alle lagen van de bevolking, onder arm en rijk, en niet alleen maar tot een klein percentage schijn-gelukkigen met miljoenen euro’s.

Een worden met jezelf, de toepassing

Je kan ervan uitgaan dat het leven wijs (rechterhersenhelft) en logisch (linker hersenhelft) door ons wordt ervaren. Door beide kanten van ons ‘systeem’ recht te doen en volgens deze normen ons leven in te vullen doen we al wat daarvoor nodig is. Waar dat is? In je dagelijkse leven, je werk, je familie etc. Kortom overal waar je met jouw passie en inspanningen de wereld een stapje verder helpt. Dat dit zeker niet is door macht en grootkapitaal te verwerven hebben we kunnen leren. Daarom is het antwoord voorhanden en te leren. Door de ego-krachten dienstbaar in te zetten, zullen je wensen vervuld worden. Immers de spiegel die de ander voor je is, geeft je het beeld van jezelf terug. Kom gewoon bij ons langs en praat over jouw weg en mogelijkheden. Vrijblijvend en je zult je verwonderen…