Als de wereld om je heen onzeker wordt. Als oude normen wegvallen en je je afvraagt wat jouw rol kan zijn, dan is het tijd om je hier aan te melden. Geef jezelf het beste van wat je jezelf kan geven. De training ‘De Weg naar Binnen’.

Zingeving

Ontdek en ontwikkel vooral het vertrouwen in je eigen mogelijkheden. Het is je geboorterecht om te zijn die je bént!
Wat is de eigenschap van leiders, van mensen die in staat zijn hun leven volgens hun wensen in te richten? Hoofdzakelijk hun optreden nl. ‘trouw te zijn aan henzelf’ en daarmee het respect van hun omgeving verkrijgen.
Het traject: ,De Weg naar Binnen’
3 weekenden van vr-20.00 uur tot zo. 16.00 uur.
€ 1500. voor de gehele training van 3 weekeinden.
€ 360. all in, (overnachting en maaltijden, voor 3 weekeinden).
Max 12 personen.
Erkenning: CRKBO en Centraal-Zorg-Portaal.

Locatie: Wyldpaed Oast 23 9287 VM Twijzelerheide
Opleidingsinstituut Corcaroli
tel: 0511 449 107

WAAR ZIT VAAK DE KNOOP?

Als je ontdekt dat je plannen, vooruitzichten of verlangens langzaam onder de druk lijken te verdwij­nen en je je niet beter gaat voelen daardoor, is het tijd je te bezinnen voordat er zich depressies kunnen ontwikkelen. Je bent geboren om je dromen waar te maken. Waar en wanneer ben je het stuur op je koers kwijt geraakt? Het is niet nodig verder in het drijfzand van onbeantwoorde vragen en koerswijzigingen verdwaald te raken.
Het is tijd je te bezinnen waar jijzelf je richting terug kan vinden. Onaf­hankelijk van anderen die van alles van je willen waar jij niet heen wilt. Tijd voor bezinning en eigen dynamiek.

De weg naar binnen 3 weekenden

PERSOONLIJKE GROEI EN INZICHT

Als we onszelf kunnen zien als een instrument wat we voor onszelf, onze doelen en wensen kunnen inzetten, dan is het van het grootste belang dat we dat instrument beter leren kennen. De juiste muziek kun­nen maken hangt samen met de kennis van je instrument…

Waarom doe ik soms iets niet? En waarom juist wel? Waarom is de ene keer een keuze goed en even later juist niet? Wat bepaalt me dan onbewust en wat is het gevolg van deze keuzes? Kiezen is je bewust worden van je zingeving….

JOUW INSTRUMENT

De vergelijking van onszelf met een instrument verheldert veel. We leerden alles over de buitenwereld. Welke muziek er bestond, welke stukken beter en minder worden gewaardeerd, met welke muziek je je geld kan verdienen, kortom allemaal ,handigheden’ die weinig met jouw eigen bestaansrecht te maken hebben. Handigheden die zonder een passend instrument niet uit de verf komen.

Als je hebt mogen ontdekken hoe jouw instrument in elkaar steekt, waar je vermogens liggen om spelenderwijs je pad te vinden, waar je blij van wordt en hoe je je relaties goed kunt onderhouden, ben je verder dan het uitoefenen van een paar handigheden. Deze zullen je later vaak opbreken en je ongelukkig maken, omdat het zelden de muziek is die bij je past.

Speciaal ontwikkelingsprogramma De Weg naar Binnen

Weekend nr. 1

Als groep maak je kennis met elkaar en je komt tot de conclusie dat ieder een soortgelijke vraag heeft als jijzelf. Het roept verbazing op en een gevoel van herkenning. Vanaf dat moment wordt de sfeer vertrouwd.

We laten je een vrolijke thema-film zien waarin we leren dat deze situatie altijd dezelfde oorzaak heeft. Nu komen de persoonlijke verhalen los en door de herkenning leren we enorm snel. In feite zijn de ervaringsverhalen herkenbaar. Deze worden begeleid met theorie en inzichten. Er wordt veel- en snel geleerd.

Weekend nr. 2

De meeste deelnemers vonden de tussenpauze van 6 weken te lang en zijn blij elkaar terug te zien. Er is behoefte verdere inzichten te verwerven over de eigen situatie en mogelijkheden. De invloeden en karakter eigenschappen die steeds dezelfde valkuilen en problemen veroorzaken, zijn belangrijke informatiebronnen. De ‘blinde vlekken’ die zich herhalen en vaak de tegenslagen oproepen worden duidelijk.
Verbazing en verwondering, naast opluchting en humor, geven een sterke bevrijding en belangrijke inzichten.

Weekend nr. 3

Het laatste weekend is alweer aangebroken en dat is een gemis. Er wordt deze keer vooral aandacht gegeven aan het nieuwe perspectief voor de toekomst. Dit beeld opent zich omdat je in de vorige weekenden hebt begrepen waar je zwakke kanten en onbewuste valkuilen liggen. Nu kunnen je sterke kanten vrij komen en de weg is open om deze toe te passen.
De laatste zaterdagavond willen we een herinnering achterlaten. Wat is je bijdrage, wat wil je laten zien van wat je het liefst is, je hobby, je verlangen, je expressie. Kortom voor wie dat wil is er ruimte om dat te doen waarbij je hart betrokken is. Gegarandeerd dat dit de mooiste avond is van verbinding en hoop op de toekomst.

Voor meer informatie bel 0511 449 107 of mail