Het Instituut CorCaroli biedt een uitstekende en erkende Coachopleiding.
Erkenningen: Het CRKBO is de Centrale Registratie Kort Beroeps Onderwijs. Door de overheid erkend en ook BTW vrij. Ook de registratie van onze erkende Opleiding binnen het Centraal Zorgportaal  betekent dat de zorgaspecten èn de kwaliteit van de coaching die deze opleiding biedt, intensief getoetst zijn.

Inhoud van de Coachopleiding

De Coachopleiding is volledig toegespitst op de huidige maatschappelijke veranderingen. Coaching via het ‘oude maatschappelijke model’ is zinloos. Als zelfs de Rabobank publiceert dat de wereld ‘voor altijd verandert’, spreekt dat voor zichzelf. Juist deze verandering hebben wij intensief bestudeerd en begrepen. Juist daar ligt 25 jaar ontwikkeling binnen ons Instituut aan ten grondslag waarbij meer dan tweeduizend titels intensief bestudeerd zijn.

Coachopleiding

Kwaliteit of loze beloftes:

Kwantiteit en slimme marketingaanpak van andere instituten, is geen garantie voor kwaliteit. Aanbiedingen vanaf 3 weken tot enkele maanden geven de belofte van een goede opleiding. Deze uitspraken zijn niet realistisch. De gedegen Coachopleiding is het eindproduct van 25 jaar studie van innerlijke menselijke processen en vooral de uitwerking daarvan op het dagelijkse leven. Het belang van ontwikkeling, training en ondersteuning is meer dan ooit actueel in deze tijd, waar mensen steeds meer materieelhouvast verliezen. O.a. de twee erkenningen, de opleidingskwaliteit via het CRKBO en het zorgniveau via CZP, tonen aan dat binnen het Instituut CorCaroli de inhoudelijke kwaliteit altijd voorop heeft gestaan en ook erkend is door de overheid en zorginstelling.

Nood van de toekomst

Een groeiende groep mensen zal ontdekken dat een goede begeleiding binnen een crisissituatie van enorm belang kan zijn voor ieders toekomst. Men ziet steeds meer in, dat een goede coach heel wat nare ervaringen kan helpen voorkomen of, als deze al een vervelende rol spelen, ze te leren op te lossen en te hanteren naar een nieuwe toekomst met passie en dynamiek.

Verken deze pagina om inhoudelijk meer over de Coachopleiding te weten te komen.
En bel vooral even (0511 449 107) om je vrijblijvend en persoonlijk te laten informeren.