Coaching Persoonlijke Ontwikkeling – De sleutel naar succes…

Ieder mens heeft in zichzelf een verbinding met de spirituele wetmatigheden. De wetten van een succesvol leven. Daarbij gaat het niet in de eerste plaats om het succes van materiële wensen. Een spiritueel leven, de toepassing van de in het onderbewuste aanwezige kennis, heeft namelijk materieel succes tot gevolg.

Coaching persoonlijke ontwikkeling – Succes door spirituele kennis

Wanneer een mens de wereld het beste van hemzelf aanbiedt en daarbij een dienende plaats inneemt zal de materiële beloning volgen. Voorwaarde is, dat het ‘beste’ een zielekwaliteit is en niet een aanbod vanuit de begeerte van het ego. Zo kan het ego de dienende factor worden van de geïncarneerde ziel, of zoals je wilt de ingebedde liefde.

Binnen het Instituut CorCaroli bieden, wij met onze 25 jaar ervaring, Persoonlijke Ontwikkeling Coaching aan. We leren ons in de jeugd binnen de scholen allemaal mentaal en materieel te ontwikkelen. De behoefte aan spirituele persoonlijke ontwikkeling komt op een meer volwassen leeftijd naar voren en maakt ons pas compleet en scheppend. Onze trainingen zijn gericht op het ontwikkelen van jezelf. Het gaat om jou als persoon. Je mentale ontwikkeling wordt ondersteunend aan dit proces gebruikt. Je hart en hoofd worden in verbinding gebracht.

Coaching persoonlijke ontwikkeling

Instituut CorCaroli

De trainers en teamleden van het Instituut voelen zich sterk met elkaar verwant en werken binnen het al 25 jaar bestaande Instituut. Zij delen de passie om hun kennis en inzichten met anderen te delen. Het Instituut biedt Persoonlijke Ontwikkeling Coaching aan door middel van een CRKBO-erkende beroepsopleiding Life-Coach. Deze opleiding bestaat uit twee basistrainingen, een aantal keuzeworkshops en wordt afgesloten met een openbare eindexamenweek.
Ervaringen
Wil je meer weten over hoe oud-cursisten de opleiding hebben ervaren? Over wat de Coaching Persoonlijke Ontwikkeling hen gebracht heeft? Neem dan een kijkje op deze pagina.