De maatschappij ziet in dat men met ‘ervaringsdeskundigen’ in de hulpverlening ver kan komen waar het kwaliteitsontwikkeling betreft. Daarom deze Coach training.

Coach Training en Crisiservaringen

Mensen met crisis-ervaringen en het beroep Life-Coach

De waarde van eigen ervaring

Een theoretisch opgeleide coach die door eigen ervaring weet hoe een mens een crisis ervaart begrijpt de inhoud van de opleiding als herkenning. De psychologische kennis kan zich aan eigen ervaringen hechten. Je herkent het proces en weet al snel waar het over gaat.

Ervaring en kennis:

De Coach Training, wat een belangrijk deel is van de activiteiten van het Opleidingsinstituut CorCaroli, verbindt ervaring met kennis. Waar ervaringen nog onbewust zijn, worden deze tijdens de opleiding bewust gemaakt.

Toelating

De toelating van deze Coach Training is gebaseerd op motivatie. Wanneer in een mens de wens om anderen te helpen en te begeleiden bij levensvragen en crises levend wordt, dan is het tijd voor kennis en theoretische achtergronden. De inhoud is gebaseerd op HBO-niveau, maar de nadruk ligt op eigen aanleg en talenten.

Coach training

Levensweg en levensverhaal

De levensweg op deze planeet, die geldt voor ieder mens, is een vastliggend gegeven met alle individuele mogelijkheden die het leven biedt. Het voor ieder mens afzonderlijke en eigen verhaal en richting maakt het verschil. Wat we delen beleven we ieder op een eigen manier.

De Coach Training maakt deel uit van onze Beroepsopleiding LifeCoach. Je ontvangt ons certificaat met erkenning van het CRKBO (Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs), wat voor u betekent dat u geen BTW verschuldigd bent, en het CZR (Zorgportaal).

Veel aanbod

25 jaar ontwikkeling en ervaring heeft het Instituut CorCaroli tot een betrouwbaar opleidingsinstituut gemaakt. Deze coach training verheugt zich op een toenemende belangstelling omdat er veel kaf onder het koren is. Wie beweert dat je in een paar maanden, of zelfs weken zoals ook voorkomt, een goed opgeleide coach kan worden vertelt niet de waarheid. Eens zul je je de vraag stellen of je voldoende bent toegerust. De hele ontwikkeling van jezelf binnen je aanbod aan hulpverlening, kan niet sneller dan de menselijke natuur toelaat. Wie anders vertelt begrijpt niet waar werkelijke coaching om gaat.