De training Bedrijfscoaching van CorCaroli.Life richt zich vooral op de ontwikkeling van specifieke leiderschapskwaliteiten en autonome groei.

De intuïtie, waar juist ondernemers vaak gebruik van maken, brengt ons antwoorden. Dat is te leren.

We zullen altijd blijven zoeken naar wegen om onze doelen en wensen te realiseren. We moeten leren om de juiste vaardigheden te ontwikkelen.

Zelfsturing een antwoord?

Zelfsturing en erkenning van de eigen autonomie  creëert succes. CorCaroli.Life ondersteunt leidinggevenden aan een effectieve ontwikkeling daarvan.  Geen stoffige studies, maar actieve, op kennis en ervaring gerichte workshops en trainingen.

Het is belangrijk om te weten hoe je natuurlijke aanleg is. Denk maar aan het bekende voorbeeld: De zwoegende man/vrouw voor de klas, die het ondanks alle inspanningen maar niet lukt om resultaten te bereiken of van de geïnspireerde leraar die succes heeft.

Leiderschap voor Leidinggevenden

  • Weet dat oude autoritaire regels niet meer gelden.
  • Dat de authenticiteit van medewerkers een bedrijf helpt om te groeien
  • Hiërarchische modellen zwaar overschat worden.

Modern leiderschap voor leidinggevenden: >>>

Bedrijfscoaching