Levensgeluk

Praktische informatie

In een groep van maximaal 12 personen ga je samen op zoek naar je eigen levensgeluk.
De groep komt een drietal weekenden samen van vrijdagavond tot en met zondagmiddag.

9 t/m 11 februari
23 t/m 25 maart
4 t/m 6 mei

Zodra de groep gevormd is, kunnen geen nieuwe deelnemers meer instromen.
De inschrijving voor de volgende Training is geopend.

14 t/m 16 september
26 t/m 28 oktober
30 november t/m 2 december

Trainingsbijdrage: € 900.- of 3 x € 300
Verblijfsbijdrage (all in): € 360.- of 3 x € 120
Betaling in maandtermijnen is mogelijk.

Wat mag je van de weekenden verwachten?

Training Life

Foto uit de film ‘Drop Dead Fred’

De deelnemers maken kennis met elkaar. Er zijn veel overeenkomsten in de redenen waarom ze gekozen hebben voor deze training.  Daardoor wordt de sfeer vrolijk en ontspannen. Het gevoel dat je niet alleen in staat verbindt. We leren eerst waar in de communicatie de essentie wordt verlaten en waar we onze eigen waarheid niet meer delen. De laatste avond zien we een ontspannen thema-film die weergeeft hoe veel problemen van later al ontstaan op de weg van het kind naar volwassenheid. Inmiddels kennen we elkaar en bespreken de film. De zondag sluiten we af met een praktische oefening waar we het geleerde van dit blok toepassen.

Training Life

Onze gezellige ‘huiskamer’

We verwelkomen elkaar en delen het plezier dat we elkaar terug zien. De deelnemers zijn gemotiveerd om meer te leren en verdere inzichten te verkrijgen. We analyseren onze levenslijn vanaf de geboorte en leren meer over de herkenbare en vaak gemeenschappelijke valkuilen en karaktertrekken. De ‘blinde vlekken’ die zich bijna wetmatig herhalen worden steeds duidelijker. De bijbehorende emoties vertellen veel over het belang daarvan en de achterliggende kennis wordt begrijpelijker. Er wordt uitgewisseld terwijl verbazing en verwondering, opluchting en humor de weg wijst naar een andere nieuwe aanpak en we ontdekken ook dat onze natuur gericht is op hulp aan anderen. De groep wordt hechter en leert hoe we onze natuurlijke kwaliteiten kunnen inzetten.

Training Life

Een open perspectief

De beperkingen en de onbewuste belemmerende gedachten zijn steeds duidelijker geworden. We besteden  aandacht aan de perspectieven die nu ontstaan. De weg naar een nieuwe life-style is nu onder bereik gekomen en de basis theorie is geleerd. Ieder heeft nu geleerd dat een leven waarin het perspectief ontbreekt (en volgens de media is dat momenteel bij meer dan 50% van de mensen het geval) ernstige vormen van depressie kan opleveren. Er is kennis voor nodig om nieuwe perspectieven vorm te geven en je kernkwaliteiten daarvoor in te zetten. Op de laatste avond is er de opdracht een eigen vrije bijdrage te doen, vanuit je ontdekte  passie en je talenten, kortom van JeZelf!  Je gaat weer verder met nieuwe perspectieven en hebt geleerd wat er voor nodig is deze in te zetten. Werk, maatschappij en persoonlijk leven krijgen een nieuwe dimensie.

Goed om te weten

Deze weekenden zijn geïntegreerd in het eerste onderdeel van de Coachingsopleiding. Deze opleiding kan apart gevolgd worden en is fiscaal aftrekbaar, wat een belangrijk voordeel oplevert.
Alle trainingen en de beroepsopleiding zijn door de overheid erkend en daarom vrijgesteld van BTW.
Onze trainingen en opleiding worden intern op onze locatie aangeboden.
Deze locatie ligt in Fryslân te midden van een natuurlijke omgeving Het Wouden-Meren gebied in Noord-Oost Fryslân.
Eigen locatie: Wyldpaed Oast 23, Twijzelerheide

Onze certificering: CRKBO-erkend.Training Life
Tevens geregistreerd bij het Centraal Zorgportaal.

Voor meer informatie kun je natuurlijk even bellen (0511 449 107).